19.04.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 19.04.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Puiestee, Nurme, Aru ja Muru tänavaga piirneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Puiestee tn 2e krundi osasabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Vaadi maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Lõuna tee 9 krundi osasabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Kivi 67a krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Tartu linna põhimäärus, 1.lugemineajutise põhimääruskomisjoni esimees Aadu Must, kaasettekandja komisjoni liige Jüri Mölder
6.
Ülesande andmine Tartu Linnavalitsuselelinnavolikogu liige Peeter Laurson, kaasettekandja linnasekretär Jüri Mölder
7.
Tartu Linnavolikogu ajutise keskkonnakomisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe ja aseesimehe valimineSDE fraktsiooni esimees Gea Kangilaski, kaasettekandja volikogu esimees Aadu Must
8.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutminerevisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
9.
Tartu linnas Rahinge külas kohanime määramine ning tee ruumikuju ja nime muutmineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
10.
Tartu linna asustusüksuses Kesklinna linnaosas tänavale nime määramineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
11.
Loa andmine parkimisautomaatide rentimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
12.
Loa andmine jäätmekäitluse valdkonna riigihangete korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
13.
Loa andmine hulkuvate loomadega läbiviidavate toimingute riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
14.
Loa andmine Vabaduse pst 6 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
15.
Loa andmine Ihaste tee 9 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseksabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
16.
Tartu linna 2018. aasta I lisaeelarveabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
17.
2018. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetusabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
18.
Tartu Linnavolikogu 14. mai 2009. a määruse nr 117 "Alkoholi reklaami keelupiirkond" kehtetuks tunnistaminelinnasekretär Jüri Mölder, kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp