Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Reg. number: LVK-M-0080
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.05.2019
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 28.05.2019 istungi protokoll nr 38
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 20:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 14.06.2019 määrus nr 74 "Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2019_LVK-M-0080.pdf ( 9 kb )
EELNÕU