25.06.2020 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Delta õppehoone

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 25.06.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Delta õppehoone


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a. otsuse nr 149 "Staadioni 46, Staadioni 48, 50, 52, 54 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamineabilinna Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Loa andmine Ihaste tee 9 kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseksabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 "Parkimistasu" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Tartu linna 2020. a I lisaeelarveabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
8.
Loa andmine psüühilise erivajadusega eakatele päevahoiuteenuse osutamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
9.
Loa andmine psüühiliste erivajadustega eakatele koduteenuse osutamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
10.
Loa andmine psüühilise erivajadusega lapsevanema tugiisikuteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
11.
Loa andmine laste ja lastega perede nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
12.
Loa andmine laste päevakeskuse teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
13.
Loa andmine viipekeele tõlketeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
14.
Loa andmine sooja toidu kojuveo riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
15.
Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
16.
Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistaminelinnasekretär Jüri Mölder
17.
Osaluse lõpetamine Rääbise Põllumajanduse Osaühinguslinnasekretär Jüri Mölder,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
18.
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
19.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
20.
Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 25 "Eralasteaiale toetuse eraldamise kord" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
21.
Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 26 "Tartu linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
22.
Tartu Lasteaia Karoliine ning Tartu Lasteaia Sass ümberkorraldamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
23.
Tartu Lasteaia Midrimaa ning Tartu Lasteaia Rõõmupesa ümberkorraldamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
24.
Arupärimine Tallinna-Tartu raudteeühenduse kohtalinnapea Urmas Klaas
25.
Arupärimine Annelinna tiigi kohtalinnapea Urmas Klaas
26.
Arupärimine Raadi ideekonkursi kohtaabilinnapea Reno Laidre