Õigusakti eelnõu: Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis
Reg. number: LVK-IP-0012
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.03.2019
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: volikogu esimees Aadu Must
Esitab: volikogu esimees Aadu Must
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 23:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2019_LVK-IP-0012.pdf ( 69 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis " juurde