Asi: Kunstinäitusest inspireeritud asfaldimaal "Rõõm ja mure kaksikvennad"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0089
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Ants Siim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kunstinäitusest inspireeritud asfaldimaal "Rõõm ja mure kaksikvennad"
Registreeritud: 31.05.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Kunstinäitusest inspireeritud asfaldimaal "Rõõm ja mure kaksikvennad"


Eesmärgid


Projekt seob kokku noortekeskuse aktiivsed noored ja Tartu linnamuuseumi uue kunstinäituse. Noored saavad välikeskkonnas tegutsedes aktiivselt kaasa lüüa uue suuremõõtmelise kunstiteose valmimises, mis on inspireeritud näitusest. Teose valmimise filmivad üles noortekeskuse noored.


Tegevused


Tartu linnamuuseumi õuele suuremõõtmelise Eduard Rüga maali koopia joonistamine.


Tulemused


Projektis osalevad Anne noortekeskuse tegevustes kaasa löövad noored vanusevahemikus 9-15 aastat. Projekti tulemusel valminud teos jääb mitmeks aastaks linnarahvale vaadeldavaks (vaatajaid sadu).


Maksumus


750 EUR

Tartu kohustused


100 EUR

Toetus


650 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERÜ (Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing)

Millise programmi / meetme raames


Projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ taotlus

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

Partnerid


Anne Noortekeskus

Juht


Ants Siim

Algus- ja lõpptähtaeg


31.05.2023 - 21.09.2023

OsakondShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord