Asi: Rahvusvahelise koostöö arendamine (EuroSkills)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0088
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Rahvusvahelise koostöö arendamine (EuroSkills)
Registreeritud: 30.05.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Rakendusliku Kolledži vastuvõtu administraatori eriala võistleja ettevalmistuste läbiviimine perioodil 02.05-03.09.2023, osalemaks EuroSkills 2023 võistlustel septembris 2023 Gdanskis, Poolas ja juulis 2023 Ateenas, Kreekas.


Eesmärgid


Harno on EuroSkills 2023 võistlustel osalemise korraldajaks. Kool annab haridust antud valdkonnas ja on sellest tulenevalt huvitatud seotud erialade arendamisest ja populariseerimisest ning õppurite motiveerimisest. Kool omab valdkonnaga seotud oskusteavet. Pooled teevad käesoleva lepingu alusel koostööd ettevalmistuse korraldamisel ja läbiviimisel.


Tegevused


Vastuvõtu administraatori eriala võistleja ettevalmistuse läbiviimine EuroSkills 2023 võistlustel osalemiseks.


Tulemused


Vastuvõtu administraatori eriala võistleja EruoSkills võistluseks ettevalmistamine ja võistlustel osalemine.


Maksumus


3 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


„Rahvusvahelise koostöö arendamine“ (EuroSkills)

Juhtpartner


Haridus- ja Noorteamet

PartneridJuht


Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


02.05.2023 - 03.09.2023

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord