Asi: Tartu Lasteaed Poku: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2023

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0083
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Johanna Kompus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Poku: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2023
Registreeritud: 03.05.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2023


Eesmärgid


Võnnu mahetalu: Lapsed saavad teadmisi mahetootmisest talus ja selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed näevad ja tutvuvad talutööde ja taimekasvatusega ning osalevad praktilises taimekülvamise tegevuses. Lisaks tutvuvad lapsed mahemunade tootmisega.

Latika talu: Lapsed tutvuvad köögiviljataluga, taludtööde ja töödeks kasutavate abivahenditega. Lapsed tutvuvad taluga läbi vaatlemise, kuulmise, katsumise, maitsmis ja haistmise meele. Uurivad, kas loomadel on samad meeled, mis inimestel. Tutvuvad taimede ja nende võlujõuga.

Nopri Talumeierei: Lapsed tutvuvad meirei tööga ja loomadega ja nende pidamise ja toitmise põhimõtetega. Tutvuvad loomapidamiseks ja meirei tööks vajaminevate masinate ja loomasöödaga. Saavad teadmisi maaelust ja tervislikust toidust.

Üvasi talu: Lapsed saavad teadmisi talutöödest (loomakasvatusest ja taimekasvatusest), selleks vajaminevatest hoonetest ja saadavast toodangust. Tutvutakse loomade söödaga ja taimekasvatusega aias.

Marjaaed Pokude õppeaeda:Pokude õppeaed laieneb marjapõõsaste ja istikutega, mille eest saavad lapsed hoolitseda ja saaki kokkamise tegevusteks korjata.


Tegevused


Võnnu mahetalu: Lapsed osalevad talu tutvustaval ekskursioonil ja 1,5 tunnises õpitoas, kus tutvuvad
taimekasvatusega talus ja praktilise tegevusena
külvavad seemneid ning isutavad taimi. Täidavad
kinnistavaid töölehti ja tutvuvad mahemärgistusega talutoodetel ning toodete pakenditega.

Latika talu: 2 tunnise õppeprogrammi jooksul on lapsed kasutanud kõiki oma viit meelt, et tutvuda taluelu ja töödega. Uurinud taimi, nende võlujõudu ja tervislikkust ning valmistanud endale meelepärastest teimedest teesegu. Teinud lähemalt tutvust talutööks kasutatavate põllutöömasinatega ja taluloomadega.

Nopri talumeierei: 1,5 tunni jooksul saavad lapsed uurida, mis on meierei, kuidas kasvavad loomad ja mida nad toiduks tarbivad ja miks. Näinud, kuidas meireis valmistatakse erinevaid tooteid piimast ning maitsnud piimatooteid Nopri meiereist. Arutlenud, miks loomakasvatus on inimestele kasulik ning missigune toit on tervislik.

Üvasi talu: 2 tunnise programmi käigus saavad lapsed teha ringkäigu talus, tutvuda loomade ja nende toitmisega, aidata kaasa loomade eest hoolitsemisele ja toitmisele ning korjata saaki aiast ning laudast. Lapsed aitavad aias seemneid külvata ja tutvuda peenardel kasvavate taimede osadega.

Marjaaed Pokude õppeaeda: Lasteaias on lastel õuesõppeks õppeaias lisaks hetkel kasvavatele köögiviljadele ja viljapuudele ka marjaaed, kus lapsed saavad kogemuse taimede eest hoolitsemisest ja saagi korjamisest, et saada kokandustegevustes kasutada.


Tulemused


Võnnu mahetalu: Lapsed on saanud teadmisi mahetootmisest talus, selle võrdlusest tavatootmisega ning mõjust keskkonnale. Lapsed on tutvunud talutöödega, taimekasvatusega ja mahemunade tootmisega. Nad on saanud osaleda praktilise taimekülvamise tegevuses ning kinnistanud uusi teadmisi töölehte täites.

Latika talu: Lapsed on tutvuvunud köögiviljataluga, taludtööde ja töödeks kasutavate abivahenditega. Lapsed on tutvunud talueluga läbi meelte: vaadelnud, kuulanud, katsunud, maitsnud ja nuusutanud. Uurinud, kas loomadel on samad meeled, mis inimestel. Lapsed on tutvuvad taimede ja nende võlujõuga.

Nopri Talumeierei: Lapsed on tutvunud meirei tööga ja loomadega ja nende pidamise ja toitmise põhimõtetega. Tutvunud loomapidamiseks ja meirei tööks vajaminevate masinate ja loomasöödaga. Saanud teadmisi maaelust ja tervislikust toidust.

Üvasi talu: Lapsed on saanud teadmisi talutöödest (loomakasvatusest ja taimekasvatusest), selleks vajaminevatest hoonetest ja saadavast toodangust. Tutvutunud loomade söödaga ja taimekasvatusega aias.

Marjaaed Pokude õppeaeda: Pokude õppeaed on laienenud marjapõõsaste ja istikutega, mille eest saavad lapsed hoolitseda ja saaki kokkamise tegevusteks korjata.


Maksumus


2 415 EUR

Tartu kohustused


500 EUR

Toetus


1 915 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


03.05.2023 - 31.05.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord