Asi: Kirjavahetus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0082
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Kärt Lüütsepp
Teised töötajad: Viive Vellemaa; Õnne Tralla
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 26.04.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
26.04.2023 kuni 25.04.2098
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Lasteaed Lotte Lõbusate Rännukoerte ja Siniste Elevantide rühmad, kus toimetavad kokku 39 koolieelikut, saavad omandada rohkem keskkonnateadmisi.


Eesmärgid


Keskkonnateadmiste omandamine


Tegevused


Õppekäigud


Tulemused


Lapsed on omandanud keskkonnateadmised


Maksumus


400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Üldharidussüsteemi õpilaste õppeprogrammi läbiviimine

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Lotte

PartneridJuht


Kärt Lüütsepp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2023 - 31.08.2024

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord