Asi: Riigikaitseõpilaste õppekäik ja välilaager

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0078
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitseõpilaste õppekäik ja välilaager
Registreeritud: 18.04.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine


Eesmärgid


Toetada riikaitse õppeaine õpetamist


Tegevused


Läbitakse riigikaitse välilaager, toimuvad riigikaitse teemalised õppekäigudMai - juuni 2023.a. toimub laager ja õppekäigud


Tulemused


Riigikaitseõpetuse raames õpilaste teadmiste ja oskuste kasv


Maksumus


850 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


850 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Riigikaitseõpetuse välilaagri transpordi ja õppekäikude toetus;

Juhtpartner


Miina Härma Gümnaasium

PartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


18.04.2023 - 30.10.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord