Asi: KJPG riigikaitseõpetuse välilaager

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0077
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ingrid Hansar
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: KJPG riigikaitseõpetuse välilaager
Registreeritud: 17.04.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse raames õppekäigu läbiviimine


Eesmärgid


Õpilaste teadmised riigikaitsest ja nende praktiseerimine õppekäigu kaudu


Tegevused


Toimub riigikaitse teemaline õppekäik


Tulemused


Riigikaitseõpetuse raames õpilaste teadmiste ja oskuste kasv


Maksumus


1 500 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Juhtpartner


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Jorgen Jukk

Algus- ja lõpptähtaeg


17.04.2023 - 30.06.2023

OsakondProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord