Asi: Algupärase lastekirjanduse päev 2023

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0074
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Algupärase lastekirjanduse päev 2023
Registreeritud: 11.04.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Ainus omataoline üritus Eestis. Tegemist on kogukonna üritusega, kus kohtuvad algupärase laste- ja noortekirjandusega tegelevad ja seotud olevad inimesed Eestis. Kokku tulevad lastele ja noortele kirjutavad autorid, laste- ja noortekirjanduse uurijad, õpetajad, raamatukoguhoidjad ning lugejad. Selle aasta teemaks on "Peegeldav või peegelduv laste- ja noortekirjandus" ning esinejad on järgmised: lastekirjanduse uurijad Jaanika Palm Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Mari Niitra Tartu Ülikoolist, Ave Mattheus Tallinna Ülikoolist, uurijad Jaan Aru ja Triin Lees Tartu Ülikollist; bibliograaf ja lastekirjanduse spetsialist Krista Kumberg Lääne Maakonna Keskraamatukogust, õpetajad-õpetlased Mihkel Kunnus, Kai Karell-Narrusk ja Inger Klesment; noortekirjanik Ene Sepp. Lisaks osalevad üritusel laste ja noortega tegelevad raamatukoguhoidjad üle Eesti, õpetajad ja õpilased Tartu erinevatest koolidest.


Eesmärgid


Algupärase lastekirjanduse päeva eesmärk on kohtuda ja rääkida eesti laste- ja noortekirjandusest. Arutada valdkonna probleeme, käsitleda arenguid, tutvustada uuringuid, saada tagasisidet laste- ja noortekirjanduses toimuvale.


Tegevused


Ettekanded ja arutelud


Tulemused


Algupärase lastekirjanduse päeval kohtuvad eesti laste- ja noortekirjandusega tegelevad ja seda vahendavad inimesed. Päeval osalenutel on olnud võimalus arutada valdkonnas aktuaalsete probleemide üle, jagada rõõme, muresid, kogemusi. Raamatukoguhoidjatel ja õpetajatel on võimalus ühelt poolt ise kuulda ning jagada autoritele laste- ja noortekirjandusest retseptsiooni osas, ja teisalt saada teavet ning tagasisidet laste- ja noortekirjanduses toimuva kohta kirjutavate ja uurivate inimeste vaatest. Toimub laste- ja noortekirjandusega seonduva kogukonna kohtumine ning vastastikune infovahetus. Osalejad on informeeritud sellest, mida antud hetkel aktuaalset juhtub eesti algupärase laste- ja noortekirjanduse maailmas. Ühtlasi suheldakse omavahel, omandatakse kontakte ja laiendatakse suhtlusvõrgustikke.


Maksumus


2 669 EUR

Tartu kohustused


1 669 EUR

Toetus


1 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Rahvakultuuri Keskus

Millise programmi / meetme raames


Regionaalse kultuuritegevuse toetamine 2023. aasta I taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

PartneridJuht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


11.04.2023 - 26.05.2023

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord