Asi: Tartu keskaegse eeslinna arheoloogilise loomaluukogu korrastamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0071
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Arvi Haak
Teised töötajad: Christine Karlson; Elis Visnapuu; Risto Lehiste
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu keskaegse eeslinna arheoloogilise loomaluukogu korrastamine
Registreeritud: 29.03.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Korrastatakse Tartu varasema ajaloo uurimiseks olulise tähtsusega arheoloogiliste loomaluude kogu.


Eesmärgid


Teha allikmaterjal uurijalile kättesaadavaks.


Tegevused


1) lõpetada Postimaja kaevamiste (TM A-40) luukogu korrastamine
2) alustada Tartu Postimaja (TM A-51) kollektsiooni korrastamist


Tulemused


Korrastatakse üks Tartu varasema ajaloo uurimiseks olulise tähtsusega loomaluude kogu, see pakendatakse nõuetekohaselt ning antakse säilitamiseks üle Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu luuhoidlasse.


Maksumus


2 050 EUR

Tartu kohustused


250 EUR

Toetus


1 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


2023. aasta I jaotus (Rahvakultuur)

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Arvi Haak

Algus- ja lõpptähtaeg


03.04.2023 - 30.06.2023

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord