Asi: Think Globally Act Locally

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0065
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Siim Värv
Teised töötajad: Marge Mäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Think Globally Act Locally
Registreeritud: 20.03.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse tõstmine


Eesmärgid


Võitlus keskkonna ja kliimamuutuse vastu. 
Kaasamine ja mitmekesisus kõigis hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkondades.
Õpetajate õpilaste toetamine. 


Tegevused


Reis Poola
Reis Eestisse
Reis Leetu 
Töötoad, matkad, ekskursioonid.


Tulemused


Uued õppimis- ja õpetamismeetodid ning lähenemised.
Keskkonnateadlikkuse tõstmine.


Maksumus


9 800 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus +

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ projekt "Experientia docet - kogemus õpetab!"

Juhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool

Partnerid


Spoleczna Szkola Podstawowa nr 1 " Nasza Szkola" Zabrzanskiego Towarzystwa Szkolnego

Juht


Siim Värv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 30.06.2024

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord