Asi: Väljaande „(Linna)kirjanduslikud uitamised Tartus“ koostamine ja välja andmine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0064
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Väljaande „(Linna)kirjanduslikud uitamised Tartus“ koostamine ja välja andmine
Registreeritud: 17.03.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Väljaanne on mõeldud neile, kel huvi kirjanduslike paikade ja kirjanike käikude vastu Tartus. Raamatust leiab jalutuskäike erinevates linnajagudes - Toomemäel, Tähtveres, Karlovas, kesklinnas ja Ülejõel. Raamat võiks huvi pakkuda nii tartlastele, kirjandushuvilistele Tartu külalistele, endistele ja praegustele tudengitele ja ehk ka gümnaasiumiõpilastele.


Eesmärgid


Väljaande „(Linna)kirjanduslikud uitamised Tartus“ autoritasud ja trükkimine


Tegevused


Materjali valik, toimetamine, kujundamine, autoritega kokkulepped, kirjastamine.


Tulemused


Väljaanne on koostatud ja välja antud.


Maksumus


8 510 EUR

Tartu kohustused


5 350 EUR

Toetus


3 160 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


kirjanduse sihtkapitali 2023. aasta esimene jaotus

Juhtpartner


Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

PartneridJuht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


15.03.2023 - 01.10.2023

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord