Asi: Kirjavahetus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0051
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Lotte
Vastutav töötaja: Kärt Lüütsepp
Teised töötajad: Viive Vellemaa; Õnne Tralla
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 08.03.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
08.03.2023 kuni 07.03.2098
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Lotte lasteaia 5-7a lapsed saavad tuttavaks meie vetes elavate kaladega, õpivad neid määrama ning toiduks valmistama.


Eesmärgid


Lapsed oskavad eristada tavalisemaid Eesti kalaliike välimuse järgi, teavad kalade välisehitust, seostavad seda elukeskkonnaga ning toovad näiteid nende tähtsuse kohta looduses; oskavad seostada kalade eluviisi ja kohastumusi, mõistavad, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt. Teevad lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi. Oskavad kala puhastada ja toiduks valmistada.


Tegevused


1.Hommikuring, kus juhendaja tutvustab kaasa võetud kalaliike
2. Kalade välimus ja elupaik, toitumine ja püük. Arutelu, mille poolest kalad erinevad teistest loomadest – soomused, uimed, lõpused, ujupõis.
3. Ülesanded. Õpilased jagatakse kolmeks-neljaks rühmaks. Iga rühm lahendab erinevat mängulist ülesannet.
4. Räime välis- ja siseehituse uurimine ning rookimine
5. Räimede praadimine.
6. Kokkuvõte päevast, olulisema kordamine, õpilaste tagasiside. Lõpuring


Tulemused


Lapsed oskavad eristada tavalisemaid Eesti kalaliike välimuse järgi, teavad kalade välisehitust, seostavad seda elukeskkonnaga ning toovad näiteid nende tähtsuse kohta looduses; oskavad seostada kalade eluviisi ja kohastumusi, mõistavad, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt. Teevad lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi. Oskavad kala puhastada ja toiduks valmistada.


Maksumus


1 050 EUR

Tartu kohustused


263 EUR

Toetus


788 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SIHTASUTUS KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogrammi kalandusalased arendusprojektid jajärelevalve 2023

Juhtpartner


LA Lotrte

PartneridJuht


Kärt Lüütsepp

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2023 - 31.10.2023

OsakondProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord