Asi: Uute lähenemiste ja meetodite koosloome koolidele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0050
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Teised töötajad: Jüri Sasi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Uute lähenemiste ja meetodite koosloome koolidele
Registreeritud: 07.03.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Antud projekti vajalikkus tuleneb sellest, et koolid peavad täna leidma lahendusi ja meetodeid, et
vastata kaasaegse hariduse suundadele ja eeldustele. Selle asemel, et lahendusi vaid oma kooli
siseselt välja töötada on koolidel kasulikum teha koostööd, jagada parimaid praktikaid ning leida
valdkonna ekspertide abiga toimivaid lahendusi.


Eesmärgid


Projekti põhieesmärk on aidata 4 koolil töötada koosloome meetoditega välja lähenemisviisid ja
metoodika nende jaoks oluliste teemade rakendamisel õppekorraldusse ning toetada neid ka
lähenemisviiside elluviimisel. Projektis käsitletavad teemad on: õpilaste kaasamine
otsustusprotsessidesse, toetava organisatsioonikultuuri loomine koolis, formaalse ja mitteformaalse
hariduse lõimimine ning õppijakeskse õppe arendamine.


Tegevused


Toimub töötuba, kus iga kool õpib parimaid praktikaid valdkonna ekspertidelt, koostab oma koolile
tegevuskava ning viib tegevuskava koolis ellu, kogub tagasisidet ja hindab tulemusi. Protsessi
korratakse kolm korda erinevate teemadega.


Tulemused


Protsessi lõpus valmib digitaalne brošüür, mille kaudu saavad ka teised koolid tutvuda väljatöötatud
metoodika ja lähenemisviisiga ning saada informatsiooni, kuidas koolis uuenduslikke lähenemisi ellu
viia.


Maksumus


6 336 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


6 336 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus-Ja Noorteamet-HARNO

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ koostööprojektid üldhariduses

Juhtpartner


Tartu Forseliuse Kool

Domus Dorpatensis Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus
info@domusdorpatensis.org, Raekoja plats 1, Tartu

Partnerid


Tarvastu Gümnaasium, Eesti
Tartu Forseliuse Kool, Eesti
Noarootsi Kool, Eesti
Valmiera Riigigümnaasium, Läti

Juht


Signe Salumäe

Algus- ja lõpptähtaeg


15.01.2023 - 15.09.2024

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord