Asi: KGB kongide muuseumi püsiekspositsiooni uuendus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0049
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Risto Lehiste
Teised töötajad: Martin Jaigma
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: KGB kongide muuseumi püsiekspositsiooni uuendus
Registreeritud: 03.03.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on läbi viia KGB kongide muuseumi püsiekspositsiooni uuendusprotsess. Selle käigus saavad valitud muuseumiruumid uue ideelise ja tehniliste vahenditega toetatud interaktiivise sisu, mis keskendub Riia tänava "hallis" majas kinnipeetute saatuse ja üleelamiste, Eesti ja ka Tartuga seotud olnud A. Solženitsõni ning üldisemalt nõukogude vangilaagrite temaatikale. Samuti vahetuvad välja püsiekspositsiooni vanad ja amortiseerunud vitriinid ning siinid.


Eesmärgid


Uuendatud püsinäituse lisandväärtuseks on võrreldes senise püsiekspositsiooni sisuga uudsete interaktiivsete ning immersiivet
mõju omavate lahenduste kasutamine, mis laiendab senist muuseumis kajastuvat teemade ringi ning annab neile uue kvaliteedi.
Värskenduse saanud vitriinid toovad paremini esile museaale ning nendega seotud informatsiooni. Parendatud
valgustuslahendusega saab seda olema hõlpsam ning mugavam vaadelda oskuslikumalt reguleeritud kõrguste ning nurkade alt.
Projekti deldatav mõju piirkonnale ja kogukonnale avaldub olukorras, kus KGB kongide muuseum on jätkuvalt külastajate poolt
kõige populaarsem Tartu linnaajaloo muuseum ning see trend jätkab kindlasti tõusu. Kuna Tartust saab 2024. a Euroopa
kultuuripealinn, siis värskenduskuuri läbinud ning uuenenud sisuga ekspositsioon on kahtlemata üheks tõmbemagnetiks, mida
hindavad paljud Tartut külastavad inimesed.

Lõppkokkuvõttes on eesmärgiks suurendada asutuse külastatavust üksikülastajate poolt kui giidituuride korraldamist ning selle läbi ka muuseumi omatulu baasi. Plaanitavate interaktiivsete ja kaasavate tehnoloogiliste lahenduste kasutamine soosib ka korduvkülastusi. Kaudselt avardab püsiekspositsiooni sisuline teisenemine pikalt soiku jäänud teenuste, näiteks nagu ruumirendi pakkumist erinevate ürituste ning seminaride läbiviimiseks KGB kongide muuseumis.


Tegevused


Projekti keskmeks olev püsiekspositsiooni uuenduskuur saab rajatud selleks eraldi loodud Gulagi vangilaagrite, A. Solzenitsõni tekstidest ning kunagise eeluurimisvangla
asukate mälestusest tõukuvale kontseptsioonile. Eesmärgiks on tekitada külastajas läbi audio-visuaalsete vahendite kasutamise
näituse kohaolekuefekt, kognitiivne raputus ja samastusvõimalus kunagi arreteeritute emotsioonidega. Taoline kogemus
suurendab külastaja teadmisi nõukogude repressiivaparaadi tööst ning võimaldab pakkuda enamat, kui oleks pelgas väljapaneku
vaatamine. Innovatiivsed külastaja kaasamise ja esitluse tehnikad on siikohal õigustatud ja võimaldavad laia spektriga
muuseumielamuse loomist. Projekti sisu autoriteks on filmimaailma taustaga Jaak Kilmi ning kunstnik Katrin Sipelgas, kes aitavad
oma ideedega tuua värske vaate näituse mõtestamisse ja efektsesse lahendusse. Projekt on ühtlasi esimeseks sammuks kogu
muuseumi uue püsiekspositsiooni välja arendamisel ning kontseptualiseerimisel. Sellega seondub kasutuses olevate vitriinide
põhjalikum värskendamine. Antud hetkel ei ole need tolmu- ega niiskusekindlad, konstruktsioonid on suures osas amortiseerunud,
põhjustades vitriinide ebastabiilsust liigutamisel, museaalide korrastamise ja vahetamisel. Samuti lähevad väljavahetamisele üle
20 aasta vanused kraanitorudest valmistatud siinid, mida on raske eesmärgipäraselt ja mugavalt kasutada.


Tulemused


Tulemuseks on uuendatud püsiekspositsioon, kasvavad külastajanumbrid, ühiskonna teemateadlikkuse tõus ning suurem muuseumi omatulu


Maksumus


117 085 EUR

Tartu kohustused


67 715 EUR

Toetus


49 370 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Muinsiskaitseamet

Millise programmi / meetme raames


Muuseumide kiirendi

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

Partnerid


Pimik OÜ. Ingres OÜ, Filmikunst OÜ

Juht


Risto Lehiste

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2023 - 29.12.2023

OsakondProjekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord