Asi: Kirjavahetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0048
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 03.03.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
03.03.2023 kuni 02.03.2098
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamine


Eesmärgid


Riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri läbiviimine 2022/23 õppeaastal.


Tegevused


Kuperjaanovi pataljoni külastamine veebruaris 2023. ning riigikaitselaagri läbiviimine mais 2023


Tulemused


Õppekäik ning -laager toetavad õpilaste riigikaitseõpetuse alaseid teoreetilisi teadmisi ja oskusi ning aitavad mõista, kuidas kaitseväes ajateenistusel viibimine välja näeb.


Maksumus


1 330 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 330 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


„Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord“

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Tõnis Asson

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 15.12.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord