Asi: Tartu Mänguasjamuuseumi mängutoa kaasajastamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0047
Menetlev üksus: Tartu Mänguasjamuuseum
Vastutav töötaja: Triin Vaaro
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Mänguasjamuuseumi mängutoa kaasajastamine
Registreeritud: 28.02.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Mänguasjamuuseumi mängutuba on tegutsenud al 2004. aastast ning vajab kaasajastamist. Uuendatud multifunktsionaalse mängutoa olemasolu kasvatab muuseumi külastuste arvu ja kaasab enam uusi sihtrühmi n erivajadusega inimesed, töökoosolekuid pidavad ettevõtted jne. Mängutoa uuendamine on mänguasjamuuseumi jaoks väga suureks arenguhüppeks, kuna mängutuba on muuseumi lahutamatu osa ja seni avalikkuse poolt väga kõrgelt hinnatud muuseumikülastuse lisandväärtus.


Eesmärgid


1) Koostöös sotsiaalset rehabilitatsiooni pakkuva asutusega loome uued võimalused erivajadusega lastele ja täiskasvanutele · Nägemispuudega lastele mõeldes soetatakse mängutuppa neile sobivaid mänguasju, nagu vormitaju arendavad, heliefektiga ja sensoorsed mänguasjad ning rütmipillid, tegelusraamatud ja –tekid. · Intellektipuudega lastele mõeldes soetatakse tähelepanu ja keskendumist, visuaaltaju ja koordinatsiooni arendavad muusikamatid ning tegevuskuubikud, kus saab asju lükkida ja liigutada. 2) Saame pakkuda mängutuba asutustele kiireteks koosolekuteks oma majast väljaspool hubases ja inspireerivas ruumis. Kaasame sellega täiesti uue sihtrühma ja suurendame ruumide aktiivset kastutust muuseumi suletud olemise ajal. 3) Lapsevanemad otsivad laste sünnipäevade pidamiseks uusi, renoveeritud ja värskelt remonditud hubaseid kohti. Uuendatud multifunktsionaalne mängutuba suurendab külastajate arvu, kes just selles kohas lapse sünnipäeva või muud tähtpäeva pidada soovivad.


Tegevused


1) Sisekujunduse uuendamine – valguslahendus hakkab ruumis toimuvaid tegevusi senisest rohkem toetama, taustaks saavad mahedates toonides seinad, laed ning põrandad. Vana valguslahendus ei arvestanud soppide ja nurgatagustega, kus lapsed mängida tahavad. Vana valguslahendus pole ka piisav nii kõrge (läbi kahe korruse) avatud ruumi jaoks. 2) Konditsioneeri lisamine, et tagada ruumi nõuetekohane temperatuur nii suvel kui ka talvel. 3) Mööbli osaline väljavahetamine ning uuendamine – muudab ruumi kasutamise mugavamaks nii töötajatele kui külastajatele, arvestab senisest rohkem laste erivajadustega. 4) Taktiilsete õppevahendite hankimine – lastesõbralikest materjalidest mänguasjad ja muud õppevahendid, mis annavad vanematele võimalusi arendada oma lapsi ilma nutivahendeid kasutatama ja loovad uued võimalused erivajadusega laste arenguks. 5) Arendust toetavad turundustegevused.


Tulemused


Mängutoa kaasajastamine tulemusel paraneb oluliselt Tartu Mänguasjamuuseumi teenuste kvaliteet, sihistatus ja kättesaadavus:
1) Muuseumi omatulu kasvab, sest paraneb teenuste kvaliteet, suureneb korduvkülastuste arv ja kaasatakse uusi sihtrühmi. Mängutuba muutub atraktiivsemaks laste sünnipäevade jt pidude pidamise paigaks, seega on võimalik tõsta teenuste hindasid. Multifunktsionaalne ruum sobib nii tiimiürituste, raamatuesitluste kui kultuurisündmuste läbiviimiseks. 2) Külastatavus kasvab koroonakriisieelsest tasemest kõrgemale. Isegi kui üldine muuseumide külastatavus võib väheneda seoses majanduslangusega, siis tänu arenguhüppele säilib mänguasjamuuseumi atraktiivsus. Enne koroonat külastas mängutuba ca 35 000 inimest aastas, 2021. aastal oli mängutoa külastajaid vaevalt 13000. Uuenenud mängutoa abil saab muuseumi jõuda tagasi kriisieelsete külastajanumbriteni ning neid ka ületada. 3) Töökeskkond muutub töötajatele sõbralikumaks.


Maksumus


78 445 EUR

Tartu kohustused


25 756 EUR

Toetus


40 189 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


taotlusvoor "Muuseumide kiirendi"

Juhtpartner


Tartu Mänguasjamuuseum

PartneridJuht


Triin Vaaro

Algus- ja lõpptähtaeg


10.03.2023 - 31.12.2023

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord