Asi: Vaimse tervise teenused Tartu linnas 2023

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0045
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Piret Väljaots
Teised töötajad: Birgit Siigur; Kairi Avastu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Vaimse tervise teenused Tartu linnas 2023
Registreeritud: 27.02.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti käigus jätkubTartu linna elanike vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamine (pereteraapia, psühhosotsiaalset heaolu suurendav nõustamine, hingehoid). Teenuseid pakutakse tasuta kuni 2023. aasta lõpuni.


Eesmärgid


Tartu linna elanikele on Tartu linnas vaimse tervise teenused hästi kättesaadavad (lühikesed järjekorrad, tasuta teenus).


Tegevused


Projekti käigus pakutakse Tartu linna elanikele hingehoiu teenust, pereteraapiat, perenõustamist ja psühhosotsiaalset heaolu toetavat nõustamist. Teenused on inimestele tasuta kättesaadavad. Projektist saadavate vahenditega on võimalik tõsta teenuste osutamise mahtu Tartu linnas, mis omakorda võimaldab pakkuda teenust rohkematele inimestele, samuti vähendada koormust tervishoiusüsteemis (pikad järjekorrad psühhiaatri ja psühholoogi vastuvõtule). Ühtlasi loome lihtsamad võimalused jõuda sobiva teenuseni kiiremini, kuna inimene ise saab teenuseosutaja poole pöörduda ega vaja selleks ühegi teise spetsialisti suunamist.
Tasuta teenuseid pakutakse kuni kalendriaasta lõpuni, kusjuures toetust antakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.


Tulemused


Varase märkamise tulemusel inimesele vaimse tervise toe pakkumine on realistlikum - rohkem nii ajaliselt kui rahaliselt kättesaadavaid teenuseid, suurem teenuste valik, mis võimaldab leida endale sobivaima.
Varase märkamise ja tegutsemise tulemusel hoiame ära probleemide eskaleerumise ja suurema abivajaduse tekkimise - paraneb inimeste toimetulek, nende püsimine tööturul ja haridussüsteemis.


Maksumus


134 790 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


134 790 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele

Juhtpartner


Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Partnerid


Vaimse tervise teenuste osutajad

Juht


Piret Väljaots

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 31.12.2023

Osakond


STO

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord