Asi: Riigikaitselaager

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0039
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Laura Kalaus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitselaager
Registreeritud: 13.02.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Rakendusliku Kolledži riigikaitseõpetuse välilaagri transpordi ja õppekäikude toetuseks.


Eesmärgid


Toetada riigikaitseõpetust Tartu Rakenduslikus Kolledžis.


Tegevused


Riigikaitse välilaagri transpordi ja õppekäikude korraldamine ja läbiviimine: 1) Ühepäevased õppekäigud viiakse läbi Tartu Rakendusliku Kolledži Põllu tn õppehoone lasketiirus, õppeklassis ja territooriumil. Kokku 21 õppegrupile ja ca 480 õpilasele. Teemad: Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid, kodanikukaitse jne. 2) Ühepäevased õppekäigud Kuperjanovi pataljoni ja Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonile. Kokku 12 õppegrupiga ja ca 250 õpilast. 3) Riigikaitseõpetuse välilaagri transpordikulud Võru Kuperjanovisse perioodil 09.05.23-11.05.23 ja 30.05.23-01.06.23 kokku 170 õpilasele.


Tulemused


Korraldatud on välilaagri transport ja õppekäigud.


Maksumus


25 370 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


25 370 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Riigikaitseõpetuse edendamine

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Laura Kalaus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2023 - 31.12.2023

Osakond


VOCO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord