Asi: Tartu Lasteaed Kivike laste keskkonnateadlikkuse tõstmine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0033
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Kivike
Vastutav töötaja: Kristel Sepp
Teised töötajad: Helje Jõgi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Kivike laste keskkonnateadlikkuse tõstmine
Registreeritud: 08.02.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 114 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku, tema taotluse ja muu menetlusdokumendi ning kontrolli tulemuste andmed
08.02.2023 kuni 07.02.2028
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Lasteaial on liiga väike aiandusnurk ja lastel puuduvad tervisliku toidu valmistamise võimalused


Eesmärgid


Tõsta laste teadlikkust toidu kestlikust tootmisest ja tarbimisest


Tegevused


Suurema aiandusnurga rajamine ja tervisliku toitumise nädalate korraldamine, sealhulgas lasteaia õppeköögi rajamine


Tulemused


Lasteaiale on loodud suurem aiandusnurk ja tervisliku toidu valmistamise võimalused


Maksumus


6 096 EUR

Tartu kohustused


3 169 EUR

Toetus


2 927 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Kivike

PartneridJuht


Laimi Stallmeister

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2023 - 10.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord