Asi: Tartu Lasteaed Kivike MATIK õpe

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0020
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Kivike
Vastutav töötaja: Kristel Sepp
Teised töötajad: Helje Jõgi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Kivike MATIK õpe
Registreeritud: 24.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Arvestades lasteaias 3-7 -aastaste laste ( 180) ja aiarühmade hulka ( 9) on õppetegevusteks kasutatavaid robootikavahendeid vähe, vajadus on, et õppetegevustes kasutatavaid seadmeid oleks piisaval hulgal, erinevatele vanusegruppidele.


Eesmärgid


Luua võimalused kaasaegse õpikäsituse läbiviimiseks laste digipädevuse arendamisel


Tegevused


Robootikavahendite kasutamine õppetegevustes


Tulemused


IT õppevahendite soetamine


Maksumus


5 862 EUR

Tartu kohustused


879 EUR

Toetus


4 982 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Kivike

PartneridJuht


Laimi Stallmeister

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2023 - 30.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord