Asi: Tähtvere Spordipargi olme- ja teenindushoone rajamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0018
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Auli Solo; Eve Lill
Tähtaeg: 31.01.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tähtvere Spordipargi olme- ja teenindushoone rajamine
Registreeritud: 18.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Tähtvere Puhkepargi peamisteks osadeks on Tartu laululava, erinevate rajatistega spordipark, laste- ja noortepark, skatepark ning dendropark, tegemist on populaarse vaba aja veetmise kohaga, mille külastab iga-aastaselt enam kui 100 000 inimest.

Tähtvere spordipark kuulub Terviseradade koosseisu. Spordipargis on talvekuudel suusarajad ja harjutusväljak. Ülejäänud aastaaegadel on rullirada, jooksurajad, BMX-rada, rattakrossi rada. 2023 suvel valmib uus jõulinnak, kus saavad rakendust sportlased, harrastajad, erivajadustega inimesed, seeniorid, lapsed. Jõulinnaku läheduses on ka slackline ja ronimissein, mida kasutavad erinevad treeningrühmad.

Viimastel aastatel on tõstatunud vajadus olme- ja teenindushoone järele, 2023. aasta alguses paigaldati spordiparki konteiner-WC, mis on olnud seni üheks suurimaks murekohaks. Tänastes tingimustes ei ole vajalik ehitada mitmekordset hoonet, mille haldamine toob uusi kulusid.


Eesmärgid


Tähtvere Puhkepargi kui regionaalse tervisespordikeskuse olme- ja teenindushoone rajamine.


Tegevused


Projekti tegevusena lammutatakse endine katlamaja, ehitatakse olme- ja teenindushoone (spordipargi kasutajate riietus- ja pesuruumid; paigaldatakse hoiukapid; ruumid spordivahendite rentimiseks). Hoonesse ehitatakse ka garaaž erineva tehnika hoidmiseks ja remontimiseks (lumekahurid, rajamasinad), lisaks korrastatakse ümbrus. Projekti tulemusel muutub liiklejate jaoks ümbruskond turvalisemaks (territooriumil on piiratud nähtavus, liigub palju veokeid jne).


Tulemused


Tähtvere Puhkeparki on rajatud olme- ja teenindushoone.


Maksumus


742 190 EUR

Tartu kohustused


242 190 EUR

Toetus


500 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetuste taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


18.01.2023 - 31.01.2025

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord