Asi: Euroscola ürituse külastamine Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Parlamendis

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0017
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Euroscola ürituse külastamine Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Parlamendis
Registreeritud: 18.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Üheks Euroopa Parlamendi tuntuimaks noorteprogrammiks on Euroscola programm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 aastat. Euroscola raames on igal aastal ligi kahekümnel Eesti kooligrupil võimalus külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis ning osaleda sealses Euroopa Parlamendi istungisaalis toimuval, samaaegselt ca 500 Euroopa eri piirkondade noort kaasaval üritusel. Euroscola üritusele kandideerimiseks tuleb läbida EP liikmesriigi kohaliku büroo korraldatav konkurss, milleks sel aastal tuli esitada ideid igal aastal 9. mail toimuva Euroopa päeva koolisiseseks tähistamiseks. Esitatavad ideed pidid toetama õpilaste loomingulist ja harivat lähenemist Euroopa päevale ning tutvustama mitmekülgselt, omanäoliselt ja noortele huvitaval viisil Euroopa Parlamenti, Euroopa Liitu, selle riike ja kultuure. Tartu Jaan Poska õpilasesinduse esitatud ideekavandiga saab tutvuda siin: https://drive.google.com/file/d/1nOjIydRMi86OgV7K0oSu_k2wqqjP_JN-/view

Ideekavandi põhjal valiti Tartu Jaan Poska Gümnaasium osalema 28. veebruaril 2023 toimuval Euroscolal. Konkursi ametlikud tulemused on siin: https://www.europarl.europa.eu/estonia/et/noored/euroscola.htmlEesmärgid


Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mille eesmärk on pakkuda noortele parlamenditöökogemust, mängides läbi üks töine päev Euroopa Parlamendi istungitesaalis.Tegevused


28.02.2023 osalevad Strasbourgis toimuval Euroscola üritusel Tartu Jaan Poska Gümnaaasiumi 24 õpilast ja 2 õpetajat. Õpilased on välja valitud ja nendeks on õpilasesinduse liikmed ja kooli ajalehe Sihker ning taskuhäälingu Süntaks väljaandjad. Igal Euroscolal toimub arutelu ühel korraldajate valitud teemal. Vastava teema määratlevad korraldajad ca kuu aega enne ürituse toimumist ning see avaldatakse EP Eesti büroo kodulehe Euroscola alajaotuses. Praeguse seisuga seda veel avaldatud ei ole.

Kõik Euroscolale sõitnud õpilased jagunevad töögruppidesse, kus noored arutlevad Euroopa prioriteetide üle. Töögrupid määravad enda hulgast spiikri ja protokollija. Iga töögrupp ("parlamendi komisjon") töötab välja "seaduseelnõu" ning tutvustab seda nn "täiskogu istungil". Sellele järgneb hääletus seaduseelnõu kohta. Euroscola õnnestumiseks korraldatakse koolis enne reisi toimumist osalevate õpilaste kokkusaamine, kus ühiskonnaõpetuse õpetaja eestvedamisel arutlevad õpilased Euroscola juhtteemal ning valmistavad ette küsimused, mida antud teema raames võiks arutelul küsida või käsitleda. Üks õpilane nimetatakse „ajakirjanikuks“, kes kohapeal saab osaleda meediateemalises eriprogrammis ning kohapeal toimuva fotokonkursi žüriis. Tänu videoülekandele saavad Euroscola päeva jälgida ka õpilased ja õpetajad, kes ise Strasbourgis kohal ei viibi. Lisaks on eemalviibijatel võimalik esitada oma küsimusi SLIDO meediaplatvormi vahendusel.Tulemused


Projekti tulemusena on osalenud õpilastel arusaam Euroopa Parlamendi tööst, nad teavad seaduseelnõu väljatöötamise põhimõtteid ja on selle protsessi korra läbi teinud, nad oskavad seaduseelnõud istungil tutvustada ning Euroopa Parlamendi töist päeva ajakirjanikuna kajastada.Maksumus


13 586 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


13 586 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Parlament

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Parlamendi noorteprogramm Euroscola

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lembi Loigu

Algus- ja lõpptähtaeg


28.02.2023 - 28.02.2023

OsakondProjekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord