Asi: Tartu Lasteaed Piilupesa laste digiõpe

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0015
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Piilupesa
Vastutav töötaja: Silja Parbus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Piilupesa laste digiõpe
Registreeritud: 16.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Lasteaed Piilupesa taotleb kokku 17 robootikavahendit.
Vahendid on viit eri tüüpi - esineb õues kasutatavaid, programmeerimise aluseid õpetavaid ja konstrueerimisoskust arendavaid. Seadmed on lasteaia õppe-kasvatustegevuse sisu omandamist toetavad. Projekti käigus valmib laste digipädevuste arendamise õpilugude kogu ning metoodiliste lisavahendite ja - materjalide varamu.


Eesmärgid


Laste ja õpetajate digioskuste arendamine.


Tegevused


IT õppevahendite soetamine.
Tegevuste kavade koostamine.


Tulemused


Piilupesa lasteaia lastel on oskus planeerida oma tegevuste järjekorda ning neil on teadmised tulemaks toime lihtsamate programmeerimis- ja analüüsiülesannetega.
Lapsed on omandanud esmased teadmised programmeerimisest läbi ekraanivabade seadmete kasutamise ning koolirühmadel on ka baasoskused LEGO SPIKE Essentials robotite programmeerimiseks ning kasutamiseks edasistes haridustasemetes.


Maksumus


3 837 EUR

Tartu kohustused


597 EUR

Toetus


3 240 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Piilupesa

PartneridJuht


Silja Parbus

Algus- ja lõpptähtaeg


16.01.2023 - 31.05.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord