Asi: Huvitavate kohtumiste õhtud 2023

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0011
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Huvitavate kohtumiste õhtud 2023
Registreeritud: 13.01.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
13.01.2023 kuni 12.01.2098
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Raamatukogud on tuntud kohtadena, kust inimesed saavad kvaliteetset infot ja teadmisi. Lisaks teadmiste vahendamisele raamatute ja teiste erinevate väljaannete kaudu, saavad raamatukogud kaasa aidata ka teadmiste ja oskuste levile mitmesuguste oma ala ekspertidega kohtumiste võimaldamise ja ürituste korraldamisega. Seda samuti Eesti ühiskonna liikumisel ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmise suunas (Eesti 2035 strateegia). Huvitavate kohtumiste õhtute raames soovime kutsuda inimesi, kes on oma ala asjatundjad ja avalikkuses rohkem või vähem tuntud, rääkima ja teemasid avama neis ühiskonna jaoks olulistes kontekstides. Osad kohtumised soovime siduda teemade juurde kuuluvate, neid veel rohkem avavate lugemissoovitustega (avaldame need linnaraamatukogu lugemissoovituste blogis: https://lugemissoovitus.wordpress.com/). Kohtumisõhtute raames oleme sel korral kestliku arengu eesmärkidest valinud käsitlemiseks ennekõike tervisega seotud kontekstid.


Eesmärgid


Huvitavate kohtumiste õhtute eesmärk on pakkuda tartlastele võimalust kohtuda põnevate inimestega erinevatelt elualadelt ja seeläbi saada kasulikke teadmisi kestliku arengu teemadel.


Tegevused


Jätkusuutliku aianduse teemadel (toidu ja majandamise eesmärgid) tuleb Anne Grünberg Üvasi talust huvilistele tutvustama kaevamisvaba aia ideed ja jagama enda kogemusi; Tiia Morfin Vanaema Aiast räägib pärandseemnetest ja taluaiakultuuridest ning Tairi Kruusma maheaianduse olulisusest. Erinevatest liikumisvõimalustest (2023 on Eestis liikumisaasta) räägivad Erki Enkvist joogast (kus läheb piir jooga harrastuse kasutamata võimaluste ja umbluu vahel); Ave Porkon tutvustab nn Flow-kunste (nende ajaloost ja tänapäevast, erinevatest vahenditest, viib läbi näidisesinemise ja võimaldab ise proovimist); Raivo Ird peab illustreeritud loengu ajaloolistest relvadest, kaitserüüdest ja võitlustehnikatest; Helle-Riin Sõmer arutleb tantsu võlu üle Emily Brontë/ Kate Bush'i „Vihurimäe” fenomeni näitel ja Sille Vadi avab jalgrattaga sõitmise ilu kontekste. Sallivuse ja endast erinevaga arvestamise teemadel, tulevad enda sünnimaast rääkima tartlased Jameela Prits Palestiinast, Matej Goršič Sloveeniast ja Chris Thompson Inglismaast. Sellest, et rahatarkus on õpitav - tuleb näiteid tooma ja rääkima populaarsete rahateemaliste raamatute autor Jaak Roosaare. Kuidas looduses liikudes seda pildis ja helis talletada - tuleb enda kogemusi ja nõuandeid jagama bioloog Veljo Runnel.


Tulemused


Üritustel osalejad on saanud teadlikumaks ühes või teises kestliku arengu teemas. Inimestel on olnud võimalus kohtuda, kaasa mõelda, küsida ja arutleda oma ala asjatundjatega meie elu aktuaalsetel, päevakajalistel teemadel. Inimesed on saanud teadmisi ja käitumisjuhiseid paremaks toimetulekuks, sh lugemissoovitusi edasiste teadmiste hankimiseks.


Maksumus


3 696 EUR

Tartu kohustused


1 696 EUR

Toetus


2 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Rahvakultuuri Keskus

Millise programmi / meetme raames


Regionaalse kultuuritegevuse toetamine 2022. aasta IV taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

PartneridJuht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


19.01.2023 - 30.06.2023

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord