Asi: Futuklassi loomine Tartu Forseliuse Koolis loodusainete näitlikustamiseks ja lõimimiseks

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0008
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Teised töötajad: Jüri Sasi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Futuklassi loomine Tartu Forseliuse Koolis loodusainete näitlikustamiseks ja lõimimiseks
Registreeritud: 13.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Forseliuse Kool on viimaste aastatega oluliselt kasvanud ja praeguseks on õpilaste arv juba kasvanud pea 600-ni. Tegutseme ahhaaliku koolina juba viimased 6 aastat ning oleme ehitanud loodusõpetuse tunnid üles võimalikult eluliselt ning õpilaste huvi äratavalt. Soetatavad virtuaalreaalsuse komplektid aitaksid mitmekesistada tunde ja seda eriti II ja III kooliastmes, kus õpilaste huvi õppimise vastu pigem väheneb. Lisaks annab see võimaluse teooriat näitlikustada ka nendes valdkondades, kus tavavahenditega on see väga keeruline või isegi võimatu. Samuti annavad soetatavad vahendid võimaluse uute vahendite katsetamiseks, mida kõik õpilased ei saa lubada selle kalli hinna tõttu.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on pakkuda õpilastele uusi võimalusi ainealaste teadmiste omandamiseks ja enese tundma õppimiseks (kas temas on loodusainete valdkonnas huvi, meeldib talle kunstiga tegeleda jmt) ning suurendada õpilaste soovi tegeleda tulevikus ka keerulisena tunduvate teemade õppimisega.


Tegevused


1. Vahendite litsentsiga tulevad kaasa näidistunnikavad, mida aineõpetajad saavad enda vajaduste järgi kohandada ning koheselt kasutama hakata. Valmis töökavadelt saavad õpetajad ideid, kuidas luua uusi töökavu ning leida rohkem võimalusi vahendite kasutamiseks erinevates ainetundides. Luuakse tunnikavad füüsika (soojusjuhtivus) ja keemia (reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine) tundidesse.
2. Projektis osalevatele õpetajatele korraldatakse seadmete kasutamist tutvustav koolitus. Lisaks pannakse paika, kes, millal ja kuidas tegeleb seadmete töökorras hoidmisega ja nende hooldamisega.
3. Õppeaasta lõpus toimub kaks seminari, kus esimeses tutvustatakse läbiviidud tunde ja seadmete kasutamise võimalusi ka teistele aineõpetajatele ning teises võetakse kokku huvigrupp, kes soovivad seadmeid uuel õppeaastal kasutama hakata.


Tulemused


Projekti tulemusena:
- suurendatakse õpilaste huvi ainete vastu virtuaalreaalsuse vahendite kasutamise kaudu
- vähendatakse õpilaste hirmu abstraktsematest teemadest arusaamisel
- antakse tõuge aine omal käel õppimisele/uurimisele tulevikus
- näitlikustatakse teemasid (nt konna lahkamine, matk mäestikus, reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, elektrivool), mida tavavahenditega (sh arvutid) ei saa piisavalt atraktiivselt esitleda
-teadvustavad õpilased, et keerulistest teemadest on võimalik õigete vahendite abil aru saada


Maksumus


11 698 EUR

Tartu kohustused


1 755 EUR

Toetus


9 943 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Juhtpartner


Riigi Tugiteenuste Keskus

PartneridJuht


Peeter Jõeloo

Algus- ja lõpptähtaeg


23.01.2023 - 21.08.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord