Asi: Koolikava kaasnevad haridusmeetmed koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumine TDK-s (PRIA)

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0007
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolikava kaasnevad haridusmeetmed koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumine TDK-s (PRIA)
Registreeritud: 12.01.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 114 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku, tema taotluse ja muu menetlusdokumendi ning kontrolli tulemuste andmed
12.01.2023 kuni 11.01.2028
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist. Õppeprogrammid on väga hea viis õppeaasta jooksul omandatud teadmistest ja kogemustest kokkuvõtete tegemiseks


Eesmärgid


Projekti eesmärk on läbi mänguliste tegevuste lastele puu- ja köögiviljade tarbimise vajadust ja kogemust tutvustada. Laiem eesmärk on laste toitumisharjumuste kujundamise. Minu tervisliku eine konkursi korraldamine.


Tegevused


Õppepäev Teaduskeskuses AHHAA-s
Võrsete töötoad
Kõrvitsa nädal
Konkurss "Minu tervislik eine"


Tulemused


Projekti tulemusena tahavad ja julgevad lapsed rohkem erinevaid puu- ja köögivilju maitsta. Oskavad ise jäätist ja šokolaadi valmistada, söödavaid võrseid kasvatada. Oskavad toiduvalikul kasutada taldrikureeglit.


Maksumus


3 142 EUR

Tartu kohustused


524 EUR

Toetus


2 618 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus 2023

Juhtpartner


Tartu Descartes'i Kool

Partnerid


Austusega looduses OÜ
Teaduskeskus Ahhaa SA

Juht


Kaja Kivisikk

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2023 - 30.06.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord