Asi: Kirjavahetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0006
Menetlev üksus: Tartu Maarjamõisa Lasteaed
Vastutav töötaja: Signe Leola-Peemot
Teised töötajad: Kai Kens
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 09.01.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
09.01.2023 kuni 08.01.2098
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Tutvustada lastele põllumajanduse toimimist.- kuidas saab söök lauale, mida tuleb selleks teha, kuidas hoida ja kaitsta loosust.


Eesmärgid


Lapsed saavad teada mida tehakse talus.
Lapsed tuvuvad mahetalu põhimõtetega.
Lapsed saavad aru kuidas toodetakse toitu.


Tegevused


Põllumajandustalu- Süvahavva talu külastamine: Lapsed saavad tutvuda mahetootmisega- toimub ekskursioon aiamaal. Käeline tegevus: külvipoti täitmine kompostmullaga ja seemne külvamine. Mahe puu- ja köögivilja degusteerimine, mahe taimetee.
Põllumajandusettevõtte "Andre Juustufarmi" külastus: Lastele räägitakse loomadest ja juustust. Kogetakse kuidas piimast saab juust. Tehakse suurtele ja väikestele lehmadele pai ning antakse leiba. Lapse näevad, kuidas tuleb piim lehma seest välja (robotlüpsisüsteem) ja degusteerivad kõiki farmi tooteid.


Tulemused


Lapsed mõistavad paremini kuidas toimib põllumajandus ja miks on head mahetooted.
Lapsed saavad aru kuidas saadakse piima ja piimatooteid.
Lapsed näevad ja saavad aru, mis on taimekasvatus ja kuidas kasvab toit põllul.


Maksumus


1 932 EUR

Tartu kohustused


145 EUR

Toetus


1 818 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Maarjamõisa Lasteaed

PartneridJuht


Kai Kens

Algus- ja lõpptähtaeg


09.01.2023

OsakondShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord