Asi: Tartu Tamme Kool_PRIA

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0005
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kool_PRIA
Registreeritud: 06.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja EMÜ Mahekeskusse


Eesmärgid


Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist.
Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega.
Õpilaste väärtushoiakute suunamine mahetootmise ja keskkonnahoidliku majandamise vajaduse mõistmisel.


Tegevused


Õppepäev „Mida taimed vajavad“ Latika talus.
Mis koht on „talu“? Mis juhtuks, kui talusid enam ei oleks? Köögi- ja puuviljade tundmaõppimine –köögiviljade katsumine, vaatlemine. Köögivilja seemnete uurimine ja arutlemine, kuidas väikesest seemnest suur taim kasvab ja mida selleks vaja on? Valmistame ise taimedele süüa ehk komposti. Uurime vihmausse. Paneme sibula kasvama, mille iga laps koju kaasa saab. Kordame üle, kuidas taimede eest hoolitseda. Tutvume põllutöömasinatega. Tutvume talu loomadega ja räägime, kuidas loomad meid taimede kasvatamisel aitavad.

Õppekäik EMÜ Mahekeskusesse
Õpilane tunneb taimede kasvifaase, köögiviljaseemneid ja peenarde rajamise põhialuseid. Arutelud koos praktiliste tegevustega: taime kasvufaasid ja kasvuks olulised tegurid, erinevate köögiviljaseemnete tundmaõppimine, oma peenra rajamine ja külvamine. Mulla rikastamine taime toitainetega – liblikõieliste roll, kompostid. Taim ja temaga seotud organismid, kes tulevad kohale taime lõhnade, värvuse ja kuju peale, kuidas eksitada neid, kes võiksid taimi kahjustada. Mahetootmise põhimõtete tutvustus.

Õppekäik Hiie tallu
Tutvumine Hiie talu majandamisviisi ja maheõunakasvatuse põhimõtetega. Ringkäik õunaaias ja kaasaegses hoidlas. Mahepõllunduse ja mesinduse aluste tutvustus. Hiie talu toodangu degusteerimine. Praktiline tegevus lastele- Praktiline tegevus lastele- köögivilja- ja puuvilja taimede tundma õppimine (äraarvamise mäng).


Tulemused


Õppepäev „Mida taimed vajavad“ Latika talus.
Õpilased on läbinud õppeprogrammi "Mida taimed vajavad?" ning on tunnevad tähtsamaid puu- ja juurvilju, tähtsamaid põllutöömasinaid ning on kasvama pannud oma sibula, mille saavad koju kaasa, et selle eest ka edaspidi hoolitseda.

Õppekäik EMÜ Mahekeskusesse.
Arutelu ja praktiliste tegevuste tulemusel tunneb laps mahetoodangu põhimõtteid, degusteerib mahetoodangut ning rajab oma peenra, millelt sügisel saaki koristada.

Õppekäik Hiie tallu
Tegevuse eesmärk on läbi praktiliste tegevuste tutvuda mahepõllunduse alusel aiandussaaduste tootmisega. Selle tulemusel on õpilane tuttav Hiie talu majandamisviisi ja maheõunakasvatuse põhimõtetega. Lisaks teab laps, milles seisneb vihmausside ja putukate tähtsus. Lisaks degusteeritakse Hiie talu toodangut.


Maksumus


5 500 EUR

Tartu kohustused


2 802 EUR

Toetus


2 698 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Euroopa liidu toiduprogrammide raames koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud tegevused

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


15.10.2022 - 10.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord