Asi: Tartu Lasteaed Ristikhein

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0004
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Ristikhein
Registreeritud: 06.01.2023
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 114 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku, tema taotluse ja muu menetlusdokumendi ning kontrolli tulemuste andmed
06.01.2023 kuni 05.01.2028
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Põllumajandus- ja toidusektori ettevõtete külastamine. Lapsed saavad näha ja kogeda mis tööd tehakse taludes ja kuidas valmib toit meie toidulauale. Vanemate rühmade lapsed saavad uusi teadmisi ja teevad praktilist tööd töötoas "lapsed, muld ja permakultuur". Lasteaia kasvuala rikastub uute ja vajalike aiatarvetega.


Eesmärgid


Lapsed näevad erinevaid kodulinde ja -loomi. Omandavad teadmisi nende elutingimustest, nende eest hoolitsemisest.. Uued lisanduavd aiatarbed võimaldavad enqamatel lastel üheaegselt lasteaia kasvualal töötamiseks ja teha erinevaid töid.


Tegevused


Erinevad rühmad külastavad kokku 6 põllumajandus- või toidusektori ettevõtete. Lõpurühmade lastele korraldadatkse töötuba "Lapsed, muld ja permakultuurid".


Tulemused


Lapsed näevad ja saavad palju uusi teadmisi, puutuvad vahetult kokku loomade, lindudega ja rikastub nende sõnavara.
Töötuba annab uusi teadmisi kasvualal toimetamiseks.


Maksumus


6 447 EUR

Tartu kohustused


4 273 EUR

Toetus


2 174 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetused

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

PartneridJuht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


06.01.2023 - 30.06.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord