Asi: Raatuse 3D vahendid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-23-0003
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Riina Tombak; Svetlana Teras; Triin Siim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Raatuse 3D vahendid
Registreeritud: 05.01.2023

Projekt


Lühikokkuvõte


Kvaliteetse 3D-printeri ja skanneri soetamine Raatuse koolile. Plaanis on mitmekesistada tehnoloogiaõppe tunde ja parandada õpilaste loodavate tööde kvaliteeti ja keerukusastet.


Eesmärgid


Eesmärgiks on võimaldada õpilastele töötada kaasaegsete seadmetega, et disainida, projekteerida, luua ja parandada artefakte ja tooteid. Soovime, et õpilased saaksid luua ning modifitseerida oma võimetele kohaselt lhitsamaid ja keerukamaid detaile ja projekte. 3D-seadmed peaksid võimaldama kvaliteetselt luua esemeid/tooteid nii tehnoloogia tundides kui ka lõiminguprojektides näiteks kunstiainetega, loodusainetega kui ka matemaatikavaldkonnaga. Õpilastel kujuneb parem arusaam tänapäeva tööturu võimalustest tehnoloogiavaldkonnas.


Tegevused


Soetatakse seadmed: 3D-skanner EinScan-SE ja 3D-printer Ultimaker S3


Tulemused


Tehnoloogilise kirjaoskuse arendamine. Disainioskuste arendamine. Tehnoloogiaseadmete loovalt ja innovaatiliselt kasutamise oskuste arendamine. Paranenud õpilaste võime valida ja ohutult kasutada erinevaid materjale. Tehnoloogiaalase tööturu kaasaegsete võimalustega kursis olemine. Modernsete seadmetega töötamine koolis võib hästi mõjuda tehnoloogiavaldkonnas alaesindatud neidudele, kellele see võimaldab esimest kokkupuudet kaasaegse tehnoloogiaga ning annab realistlikuma pildi tööturul toimuvast ja toetab ka naiste jätkusuutlikku osalust ja edu tagamist tööhõives


Maksumus


5 938 EUR

Tartu kohustused


891 EUR

Toetus


5 047 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet, rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskus.

Millise programmi / meetme raames


2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt. 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022.

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

PartneridJuht


Jaana Mihailišina

Algus- ja lõpptähtaeg


03.10.2022 - 30.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord