Asi: Kirjavahetus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-23-0001
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kirjavahetus
Registreeritud: 29.12.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
29.12.2022 kuni 28.12.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Tutvustada noortele elu maal, talus. Näidata, kuidas kasvatakse Eestis kodumaist puu- ja juurvilja. Kuidas igapäevane elu käib talus, kus kasvavad loomad.


Eesmärgid


1.-4. klasside õpilased külastavad ühte talu Tartumaal ja tutvuvad igapäevaste talutööde ja -tegemistega.
Õpilased saavad degusteerida talu toodangut,. Eesmärk on degusteerida kodumaist toodangut ja väärtustada Eesti ettevõtlust.


Tegevused


1.-4. klasside õpilased külastavad nii loomakasvatuse kui ka põllumajandusega tegelevaid talusid Tartumaal, kus tutvuvad talu igapäevatöödega. Iga paralleelklass külastab erinevat talu.
4. klasside õpilastele toimub tervisliku toitumise töötuba.


Tulemused


Õpilased on näinud talu töid ja tegemisi, degusteerinud erinevaid puu- ja juurvilju.


Maksumus


6 118 EUR

Tartu kohustused


925 EUR

Toetus


5 192 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Hansa Kool

PartneridJuht


Liina Karolin-Salu

Algus- ja lõpptähtaeg


29.12.2022 - 10.08.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord