Asi: Tartu Lasteaed Ristikhein

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0152
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Ristikhein
Registreeritud: 27.12.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Digipedagoogika järjepidev rakendamine Ristikheina lasteaias.


Eesmärgid


Digivahendite ostmine.


Tegevused


IT vahendite soetamine õppetegevuste läbiviimiseks.
Uute õppevahendite kasutamine ja tegevuskavadesse lülitamine.


Tulemused


IT vahendite soetamine lähtuvalt laste vanusegruppidest.


Maksumus


2 390 EUR

Tartu kohustused


360 EUR

Toetus


2 030 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HARNO

Millise programmi / meetme raames


Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

PartneridJuht


Kadi Kutsar

Algus- ja lõpptähtaeg


27.12.2022 - 30.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord