Asi: Kohtumised kirjanikega 3

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0151
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kohtumised kirjanikega 3
Registreeritud: 21.12.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
21.12.2022 kuni 20.12.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Eesti kirjanikega kohtumisõhtute korraldamine Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus 2023. aasta 1. poolaastal (sari "Kohtumised kirjanikega"). Autoritega kohtumiste korraldamine aitab kaasa eesti kirjanduse ja autorite tutvustamisele ning lugemishuvi tekitamisele. Huvitaval, aktuaalsel ja/või kaasahaaraval teemal teksti lugemine tekitab huvi, kes on selle kirjapandu autor. Võimalused põnevate, elavate autoritega kohtuda, sütitavad enamasti huvi nende looming välja otsida ja looduga lähemat tutvust sobitada. Autori enda seletused, etteloetud katkendid, jms aitab palju kaasa kirjandusteose vastuvõtule, sellest arusaamisele, jms. Seetõttu oleme Tartu linnaraamatukogus väga huvitatud erinevate autoritega kohtumiste korraldamisest. Jõudumööda katsetame kohtumisi erinevas formaadis, kuid need on väga autoristesinejast lähtuvad. Samuti sellest, millele konkreetsel kohtumisel rõhku soovime panna. Luulekohtumised seome muusika ja vestlustega, ühe või teise autori isiku(pära) avamiseks korraldame vestlusi, laste ja noortega kohtumised on tihti küsimuste-vastuste stiilis, teadmiskirjanduse kontekstis tavaliselt autorid esitavad mingisuguse fookusega arutelu.


Eesmärgid


Eesti kirjanduse tutvustamine ja autoritega kohtumiste korraldamine


Tegevused


Kohtumised autoritega 2023. aasta jaanuarist maini kavandame järgmised: 26. jaanuaril kohtumisõhtu kirjanike Eva ja Indrek Koffiga Tammelinna haruraamatukogus; 2. veebruaril kohtumisõhtu Martin Algusega, kellega vestleb Mihkel Kunnus Tartu Linnaraamatukogu keskkogus; 14. veebruaril kohtub lastega Triinu Laan Ilmatsalu haruraamatukogus; 22. veebruaril kirjanduse- ja muusikaõhtu Jaan Pehki ja Riste Lehariga Tammelinna haruraamatukogus; 7. märtsil kohtumisõhtu Marju Kõivupuuga Annelinna haruraamatukogus; 9. märtsil kohtub noorte lugejatega Indrek Hargla Tammelinna haruraamatukogus; 15. märtsil emakeelepäeva raames Liisi Seina kaks kohtumist väikeste lugejatega Tartu Linnaraamatukogu keskkogu laste- ja noorteosakonnas ning Karlova-Ropka haruraamatukogus; 28. märtsil kohtub noorte lugejatega Kaia Raudsepp Tartu Linnaraamatukogu keskkogu laste- ja noorteosakonnas; 29. märtsil kohtumisõhtu Lauri Räpp'iga Ilmatsalu haruraamatukogus; 30. märtsil kohtumine David Vsevioviga Tartu Linnaraamatukogu keskkogus; 5. aprillil luule- ja muusikaõhtu Kristiina Ehini ja Silver Sepaga Tammelinna haruraamatukogus; 11. aprillil kohtumine Heiki Ernitsa ja Janno Põldmaga Karlova-Ropka haruraamatukogus; 13. aprillil kirjanduslik kohtumine Daniele Monticelli ja Johanna Rossiga Tartu Linnaraamatukogu keskkogus; 14. aprillil linnaraamatukogu sünnipäeva kirjanduslik vestlusring: Janika Kronberg, Paavo Matsin, Merle Jääger ja Heidi Iivari Tartu Linnaraamatukogu keskkogus; 18. aprillil Ilmar Tomuski kaks kohtumist lastega Tartu Linnaraamatukogu keskkogu laste- ja noorteosakonnas ning Annelinna haruraamatukogus; 19. aprillil kohtumisõhtu Doris Karevaga, kellega vestleb raamatukoguhoidja Eve Pormeister Tartu Linnaraamatukogu keskkogus; 10. mail kohtub lastega Priit Põhjala Karlova-Ropka haruraamatukogus.


Tulemused


Eesti kirjandust on tutvustatud ja autoriga kohtumised on toimunud


Maksumus


8 310 EUR

Tartu kohustused


1 321 EUR

Toetus


6 989 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


kirjanduse sihtkapitali 2022 4. jaotus

Juhtpartner


Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

PartneridJuht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


16.01.2023 - 26.05.2023

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord