Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi sõidutoetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0147
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi sõidutoetus
Registreeritud: 06.12.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpetajate osalemine Euromath ja Euroscience 2023 konverentsist (Cracow, Poland 11. - 15. märts).


Eesmärgid


Konverentsist osavõtu eesmärgiks on Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetajate meeskonna poolt ettevalmistatud õpitoa läbiviimine, õpetajatele mõeldud töötubadest aktiivne osalemine ja õpilaste võistlus esitlustega tutvumine


Tegevused


Konverentsist osavõtt, õpitoa läbiviimine.


Tulemused


Konverentsil osalevatest õpetajast alates järgmisest õppeaastast moodustub meeskond, kes hakkab juhendama „Euromath & Euroscience“ huviringi TAG-is


Maksumus


3 500 EUR

Tartu kohustused


1 000 EUR

Toetus


2 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Eesti Teadushuvihariduse Liit

Juhtpartner


Haridus- ja Teadusministeerium

PartneridJuht


Hiie Asser

Algus- ja lõpptähtaeg


01.12.2022 - 31.03.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord