Asi: Põhja pst ja Muuseumi tee rekonstrueerimine ja laiendamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0146
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Oleg Lužetski; Olja Fomina; Piret Ereline; Riina Lill
Tähtaeg: 31.03.2025
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Põhja pst ja Muuseumi tee rekonstrueerimine ja laiendamine
Registreeritud: 02.12.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linna eelarvestrateegia näeb ette Põhja pst ja Muuseumi tee ühendamise. Liikluskoormus Narva maanteel on stabiilselt kasvanud (2019 aasta septembris läbis loenduspunkti keskmiselt 8,2 sõidukit minutis ja 2021 aasta septembris juba keskmiselt 9,5 sõidukit minutis) põhjustades märkimisväärsel määral sõidukite koondumist eelkõige Narva mnt ja Puiestee tn ristmikul. Kiirelt kasvavad liiklusvood Narva maanteel teevad järjest keerulisemaks liiklusohutuse tagamise ja seda eriti ristumistel. Tarvilik on luua alternatiivsed teekoridorid liikluse hajutamiseks piirkonnas.


Eesmärgid


Vähendada liikluskoormust Narva maanteel luues täiendava ühenduse Jaama tänava ja Muuseumi tee vahel (kogupikkus 2,4 km).


Tegevused


Vastavalt projektlahendusele ehitatakse/rekonstrueeritakse Põhja puiestee ja Muuseumi tee alates Jaama tänavast olemasoleva Muuseumi teeni. Rajatakse jalgtee ja jalgrattatee Muuseumi tee ääres. Rekonstrueeritakse Jaama tänava, Sõpruse pst ja Põhja pst ristmik. Tööd teostatakse koos eriosadega (tänavavalgustus, veetorustik, reoveekanalisatsioon ja sademeveelahendused).


Tulemused


Ehitus- ja rekonstrueerimistööd on lõpule viidud


Maksumus


6 500 000 EUR

Tartu kohustused


5 800 000 EUR

Toetus


700 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


RTK

Millise programmi / meetme raames


Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (MATA)

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Tartu Vallavalitsus

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


02.12.2022 - 31.03.2025

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord