Asi: Vanemluskoolitus "Imeliste Aastate" põhi- ja jätkuprogramm 2023

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0143
Menetlev üksus: Tartu Laste Turvakodu
Vastutav töötaja: Piret Värno
Teised töötajad: Merily Tensing-Kruusla
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Vanemluskoolitus "Imeliste Aastate" põhi- ja jätkuprogramm 2023
Registreeritud: 16.11.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Vanemluse toetamine ja vanemahariduse pakkumine on üheks väga oluliseks prioriteediks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja perede aitamisel. Pikemaajalisem eesmärk riiklikul tasandil on vanemahariduse pakkumine kohalike omavalitsuste ennetustegevuste osana. Tartu linnas on alla 23000 lapse.


Eesmärgid


Vanemlusprogramm eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressitekitavte olukordadega. Vanemlusprogrammi "Imelised Aastad" põhiprogramm on 2- kuni 8-aastaste laste vanematele. Vanemlusprogrammi "Imelised Aastad" jätkuprogramm on suunatud 4- kuni 12- aastaste laste vanematele, kes on eelenvalt läbinud põhiprogrammi.


Tegevused


Põhiprogramm koosneb 16 grupikohtumisest, mis toimuvad korra nädalas 16 nädala vältel ning on kestvusega 2-2,5 tundi. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti. Koolituse ajal on korraldatud lapsehoid ning laste ja vanemate toitlustus. Ühe grupi suurus on 10-14 lapsevanemat.
Jätkuprogramm koosneb 10 grupikohtumisest, mis toimuvad 10 nädala jooksul korra nädalas, kestvusega 2-2,5 tundi. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti. Koolituse ajal on korraldatud lapsehoid ning laste ja vanemate toitlustus. Ühe grupi suurus on 10-14 lapsevanemat.
Korraldame 2023. aastal kokku 5 gruppi. Nendest neli põhiprogrammi, s.h. üks venekeelne ja üks jätkuprogramm. Tartu Laste Turvakodu Perepesa struktuuriüksuse ülesandeks on koolitusgruppide korraldamine ja aruandlusega seotud tegevused.


Tulemused


Vanemlusprogrammi tulemuslikkus on tõestatud ja andnud laste käitumisprobleemide vähendamisel häid tulemusi nii eestis kui paljudes teistes riikides. Uuringutest on selgunud, et programmi läbinud vanematel paranesid märgatavalt vanemlikud oskused, s.h. suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused ning vähenes vanemlik stress.Programmi rakendamise järel suurenes laste sotsiaalne kompententsus, enesekehtestamisoskus, probleemide lahendamise oskus ning paranesid suhted vanemate ning eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist välja langemine. Eestis on läbi viidud ka programmi kulu- ja tuluanalüüs. Analüüsi tulemuse leiti, et iga programmi rakendamiseks kulutatud euro aitab pikas perspektiivis hoida kokku 14,40 eurot.


Maksumus


44 920 EUR

Tartu kohustused


24 920 EUR

Toetus


20 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tervise Arengu Instituut (TAI)

Millise programmi / meetme raames


Avalik konkurss kohalike omavalitsuste toetamiseks vanemlusprogrammi "Imelised Aastad" põhi- ja jätkuprogrammi pakkumisel 2023. aastal

Juhtpartner


Tartu Laste Turvakodu Perepesa

Partnerid


Tervise Arengu Instituut
Tartu Laste Tugikeskus, JLErapraksis OÜ, ProVida Kliinik OÜ, Episteme OÜ

Juht


Merily Tensing-Kruusla

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 31.12.2023

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord