Asi: Critical thinking towards online sources - ettevalmistav visiit

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0139
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Riina Tombak; Svetlana Teras; Triin Siim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Critical thinking towards online sources - ettevalmistav visiit
Registreeritud: 01.11.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Ettevalmistav visiit tulevasteks projektideks, millest üks on orienteeritud õpilaste akadeemilise kirjaoskuse sellele poolele, mis puudutab informatsiooni otsimist, selle tõlgendamist ja selekteerimist tõenduspõhiseks, usaldusväärseks või libainformatsiooniks jne.


Eesmärgid


Valmistada ette õpilaste ja õpetajate uued välisprojektid Islandi kooli(de)ga.


Tegevused


Koosolekud, kohtumised, projekti sisu kirjutamine


Tulemused


1.02.2022 on esitatud uued taotlused Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatavate välisprojektide elluviimiseks.


Maksumus


2 020 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 020 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Swedish Council for Higher Education (UHR) Box 45093, 104 30 Stockholm

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu elukestva õppe programm Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

PartneridJuht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2022 - 31.01.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord