Asi: Norden projekt "Avaliku halduse mobiilsusprogramm"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0135
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
Vastutav töötaja: Helen Siska
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Norden projekt "Avaliku halduse mobiilsusprogramm"
Registreeritud: 20.10.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti fookus on edendada koostööpartneritega olemasolevaid kultuurisuhteid, jagada teadmisi parimatest praktikatest ning luua sild uute ideede tekkimiseks tulevikuks. Kultuuriosakonna huvi on eelkõige saada ülevaate partnerriikide süsteemidest huvihariduse toetamise ja arendamise osas, suursündmuste mõju ning koostöö osas kultuuri-, huvihariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas.
Projekti on kaasatud koostööpartneritena Norra linn Bodø ja Islandi linn Hafnarfjörðuri.


Eesmärgid


Projekti üldeesmärk vastastikune teadmiste ja kogemuste vahetamine ning võimaliku kultuurikoostööni jõudmine.


TegevusedPlaneeritavad tegevused:
- Kahe partnerriigi (Norra linn Bodø ja Islandi linn Hafnarfjörðuri) külastamine ja praktikatega tutvumine
- Koostöökohtade üle arutlemine ja tuleviku plaanide seadmine
- Kohaliku partnerriigi kultuuriga tutvumine
- Sõprussidemete loomine tuleviku koostöö ja projektide loomise eesmärgil

Meeskonnana soovime vaadelda ja analüüsida, millised on partnerriikide kultuuri,spordi, huvihariduse, noorsootöö toetamise ja arendamise põhimõtted, milline on suurürituste mõju kultuuris laiemalt ja kuidas piirkondlik koostöö toimib.

Projekti planeerimise käigus koostatakse partnerriikidega nimekiri tegevustest, mis viiakse läbi igas sihtkohas keskendudes igaühe jaoks olulistele teemadele, mida soovitakse arendada. Igas partnerasutuses kohtub meie delegatsioon kultuuri-, huvihariduse-, spordi- ja noorsootöö osakonna/üksusega, et arutada üldisi tavasid ja teadmisi kultuuripoliitika, kultuurikorralduse, loomemajanduse, vabaajategevuse, kultuuriseltside ja kultuuri toetamise ja süsteemide üle. Eelkõige projekti tegevuste põhirõhk on kogemuste vahetamisel ja teadmiste edasiandmisel.
Tulemused


Projekti eeldatavad tulemused:
- Projekti käigus on saadud ülevaade erinevate partnerriikide kultuurivaldkonna süsteemidest ning toetuste meetmetest
- Tekkinud on läbi kohtumiste pikaajalised kultuurisuhted partnerriikidega
- Arutatud ühiste potentsiaalsete koostööprojektide ja tegevuste üle ning loodud plaan edasisteks tegevusteks.


Maksumus


13 018 EUR

Tartu kohustused


7 518 EUR

Toetus


5 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Eesti esindus)

Millise programmi / meetme raames


Avaliku halduse mobiilsusprogramm / NB8-Grants

Juhtpartner


Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond

Partnerid


1) Norra/Bodø
Cecilie Haugseth
Programmedarbeider UNG2024/Program Consultant YOUNG2024
Bodø2024 IKS
+47 456 10 260
Cecilie.Haugseth@bodo2024.no
www.bodo2024.no
2) Island/Hafnarfjörður
Andri Ómarsson
Project manager
Department of service and development
Strandgötu 6
+354 5855523 / +354 6645779
andriom@hafnarfjordur.is
hafnarfjordur.is

Juht


Helen Siska

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2023 - 31.12.2023

Osakond


KO

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord