Asi: Tartu Karlova Lasteaed sügisretkel looduses

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0129
Menetlev üksus: Tartu Karlova Lasteaed
Vastutav töötaja: Silja Kasekamp
Teised töötajad: Kati Poljakov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Karlova Lasteaed sügisretkel looduses
Registreeritud: 03.10.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogramm "Sügis":
Sügisprogramm toimub õpperetkena metsas läbi aktiivtegevuste ja mängude. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud. Programm lõpeb lõpuringis, kus küsitakse meeldejäänud teadmisi.
Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi õppeprogramm "Kalad lasteaed":
Õppeprogrammi käigus saadakse ülevaade Võrtsjärvest ja selles elavatest kaladest. Õpitakse selgeks kaladele iseloomulikud tunnused ja räägitakse, mille poolest nad maismaaloomadest erinevad. Õpitakse tundma ja üksteisest eristama enamlevinud mageveekalaliike.


Eesmärgid


Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogramm "Sügis":
Sügisese loodus tundmaõppimine läbi uurimise ja aktiivmängude: teada saada muutustest loomariigis seoses sügise saabumisega kinnistada kooli/lasteaiaprogrammis omandatud mõisteid: sügise märgid, sügiskuud, aastaajad, viljad, rändlinnud.
Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi õppeprogramm "Kalad lasteaed":
Õppeprogrammi eesmärk on anda ülevaade Võrtsjärvest ja selles elavatest kaladest. Lapsed saavad teada, kes on kalad ning mille poolest nad maismaaloomadest erinevad. Lapsed tutvuvad Järvemuuseumis elavate kaladega ning õpivad, kuidas neid üksteisest eristada. Lapsed õpivad selgeks mõned enamlevinud kalaliigid magevees. Programm on suunatud keskkonnahoidliku mõtteviisi väärtustamisele, igapäevase suhtlusega toimetuleku arendamisele ja loovast eneseväljendusest rõõmu tundmisele.


Tegevused


Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogramm "Sügis":
Tegemist on õueprogrammiga, mille pikkuseks on 2 km. Metsas toimuvad aktiivtegevused ja mängud õpperetkena.
Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi õppeprogramm "Kalad lasteaed":
Programmi esimeses osas tutvutakse lastega hommikuringis ning kaardistatakse nende eelteadmised Võrtsjärve, kalade ja kalastamise teemal. Programmi teises pooles tutvutakse Järvemuuseumi I korrusel elavate mageveekaladega ning õpitakse neid tundma ja üksteisest eristama.


Tulemused


Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogramm "Sügis":
Lasteaialaps:
oskab väärtustada keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
märkab nähtusi ja muutusi looduses;
rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
täidab mängudes erinevaid rolle;
tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid seeni;
oskab vaadelda sügisilma ja kirjeldada nähtusi.
Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse Järvemuuseumi õppeprogramm "Kalad lasteaed":
Lapsed teavad, milline järv on Võrtsjärv ning oskavad nimetada järves elavaid kalaliike. Lapsed teavad, millised tunnused on kaladele iseloomulikud ning mille poolest nad maismaaloomadest erinevad. Lapsed teavad, kuidas erinevaid kalaliike üksteisest eristada. Lapsed väärtustavad keskkonnahoidlikku mõtteviisi, tulevad toime eakaaslaste ja täiskasvanutega suhtlemisel, ning tunnevad rõõmu liikumisest ja loovast eneseväljendusest.


Maksumus


400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projektid

Juhtpartner


Tartu Karlova Lasteaed

PartneridJuht


Regina Kullamaa

Algus- ja lõpptähtaeg


05.09.2022 - 14.12.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord