Asi: Õppevahendite soetamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0128
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õppevahendite soetamine
Registreeritud: 29.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõppurite XV meistrivõistluste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 19.02.2023a


Eesmärgid


soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks


Tegevused


Õpilaste ettevalmistamine Tartu XV riigikaitseõpilaste laskimisvõistluseks


Tulemused


riigikaitseõpilane oskab käsitseda õhkrelva


Maksumus


5 105 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


5 105 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamine

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Uudo Limak

Algus- ja lõpptähtaeg


29.09.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord