Asi: Tartu Aleksander Puškini Kooli õppeprogrammid 2022/2023

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0120
Menetlev üksus: Tartu Aleksander Puškini Kool
Vastutav töötaja: Svetlana Dolgorukova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Aleksander Puškini Kooli õppeprogrammid 2022/2023
Registreeritud: 26.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppeprogrammid on suunatud õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamisele.


Eesmärgid


Aidata õpilastel mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust, toetada nende riigikeele omandamist, õppida liikudes.


Tegevused


1.-6. klasside osalemine erinevates loodushariduse programmides Tartus ja Tartumaal.


Tulemused


Õppeprogrammid on suurendanud õpilaste loodusteadlikkust, keskkonnasõbralikkust, rikastanud sõnavara, tõstnud liikumisaktiivsust, pakkunud õpilastele avastamis- ja õppimisrõõmu.


Maksumus


3 400 EUR

Tartu kohustusedToetus


3 400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Aleksander Puškini Kool

Partnerid


Tartu Loodusmaja, AHHAA Teaduskeskus, TÜ loodusmuuseum, Metsa talu, Jääaja keskus

Juht


Kersti Kivirüüt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 30.06.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord