Asi: Tartu Lasteaed poku 6.-7. aastaste laste õpperetk Pokumaa keskkonnahariduskeskuse õppeprogrammile "Saame Pokudega sõbraks" 2022-2023

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0118
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Johanna Kompus
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed poku 6.-7. aastaste laste õpperetk Pokumaa keskkonnahariduskeskuse õppeprogrammile "Saame Pokudega sõbraks" 2022-2023
Registreeritud: 22.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.


Eesmärgid


Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi praktilise tegevuse on õppinud märkama seoseid looduses ja inimtegevuse vahel.


Tegevused


Matkatakse metsas, vaadeldakse puid ja taimi, uuritakse loomade tegutsemisjälgi ning räägitakse looduse eluringist läbi aastaaegade (sh talutöödest).
Tutvutakse looduslike ja muinasjutu pokudega läbi Edgar Valteri silmade.
Kasutatakse aktiivõppe meetodeid: arutelu, kogemusõpet ja uurimusõpet.


Tulemused


Projekti läbimisel lapsed tunnevad olulisemaid puuliike ja mõnda uut huvitavat taime ning märkavad loomade tegutsemisjälgi. Oskavad rääkida loodusest eri aastaaegadel ja sellest, kuidas talutööd aastaaegadest ja ilmast sõltuvad. Lisaks kinnistuvad lastel teadmised pokudest ja nende seotusest loodusega ja Edgar Valteriga. Lastel on arenenud arutlusoskus, vaatlusoskus, leidlikkus ja seoste otsimise oskus.


Maksumus


612 EUR

Tartu kohustused


212 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


KIKi 2022 aasta Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud pr programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


22.09.2022 - 31.05.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord