Asi: Miina Härma Gümnaasiumi põhikooli õpilaste õppekäigud

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0117
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Miina Härma Gümnaasiumi põhikooli õpilaste õppekäigud
Registreeritud: 22.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse


Eesmärgid


Üldhariduskooli kõikide astmete õpilaste keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hariduse edendamine ja praktilise loodusetundmise arendamine. Programmide läbimise järel tekib õpilastel arusaam, et inimene on osa loodusest, et loodus on majanduse ja kultuuri alus ning et keskkonnakaitse


Tegevused


Õppekäigud MHG 1. – 9. klassi õpilastele


Tulemused


Keskkonnateadlikkuse tõus ja jätkusuutliku arengu mõistmine õppekava kontekstis


Maksumus


4 600 EUR

Tartu kohustusedToetus


4 600 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projekt

JuhtpartnerPartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


22.09.2022

OsakondShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord