Asi: Tartu Lasteaed Kivike koolieelikute rühmade osalemine keskkonnahariduse õppeprogrammides 2022/ 2023. õppeaastal.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0116
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Kivike
Vastutav töötaja: Kristel Sepp
Teised töötajad: Helje Jõgi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Kivike koolieelikute rühmade osalemine keskkonnahariduse õppeprogrammides 2022/ 2023. õppeaastal.
Registreeritud: 22.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Koolieelikuute rühmad saavad omandada rphkem keskkonnaalaseid teadmisi.


Eesmärgid


Keskkonnateadmiste omandamine


Tegevused


Õppekäik


Tulemused

Maksumus


400 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Üldharidussüsteemi õpilaste õppeprogrammi läbiviimine

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Kivike

PartneridJuht


Laimi Stallmeister

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 01.06.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord