Asi: Tartu Forseliuse Kooli 3. klasside õppekäik sammalde õppimiseks 2022/2023. õppeaastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0113
Menetlev üksus: Tartu Forseliuse Kool
Vastutav töötaja: Terje Käär
Teised töötajad: Jüri Sasi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Forseliuse Kooli 3. klasside õppekäik sammalde õppimiseks 2022/2023. õppeaastal
Registreeritud: 21.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Forseliuse Kooli 3. klasside 72 õpilast osalevad "Samblaraamatu" aktiivõppeprogrammil Järvemuuseumis Akva:rium (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskuses), et suurendada õpilaste teadlikkust sammaldest ning nende rollist looduskeskkonnas. Lisaks toetab projekt õpilaste võimalust omandada õppekavas ettenähtud õpitulemusi praktilisel ja elulisel viisil, uurides ise samblaid.


Eesmärgid


Osaleda aktiivõppeprogrammis "Samblaraamat"


Tegevused


Õppekäikude korraldamine (kõik 3.klassid osalevad aktiivõppeprogrammil "Samblaraamat" Järvemuuseumis Akva:rium (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskuses)


Tulemused


kolmandad klassid on läbinud aktiivõppeprogrammi


Maksumus


600 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


600 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


RE.4.5 Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

JuhtpartnerPartneridJuht


Liis-Marii Roosnupp

Algus- ja lõpptähtaeg


10.09.2022 - 31.05.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord