Asi: Tartu Lasteaed Tähtvere õppeprogrammid Vapramäe

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0112
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Tähtvere
Vastutav töötaja: Aino Sillamaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Tähtvere õppeprogrammid Vapramäe
Registreeritud: 21.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäigud Vapramäele- "Tunnetusprogramm" ja "Ronk programm"


Eesmärgid


Looduse tundmaõppimine läbi erinevate meelte ja tegevuste kaudu looduses. Ronga eluringi, käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.


Tegevused


31 koolieeliku osalemine 2 õppeprogrammis


Tulemused


Laps kasutab teadlikumalt nägemis-, kompimis-, kuulmis-, haistmis- ja maitsmismeelt looduses viibides. Lapse teadlikkus on suurenenud seoses ronga elutsükliga aastaringselt. Oskab nimetada vareslasi, ronga tunnuseid, eluviisi, toitu ja vaenlaseid ning pesitsemist.


Maksumus


500 EUR

Tartu kohustused


100 EUR

Toetus


400 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projektid

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Aino Kallavus

Algus- ja lõpptähtaeg


21.09.2022 - 31.05.2023

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord