Asi: Tartu Maarja Kooli looduskäigud 2022-2023

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0111
Menetlev üksus: Tartu Maarja Kool
Vastutav töötaja: Jaanus Rooba
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Maarja Kooli looduskäigud 2022-2023
Registreeritud: 21.09.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Maarja Kooli õpilaste keskonnateadlikkus


Eesmärgid


Suurendada õpilaste keskkonnateadlikust


Tegevused


Projekt pakub Tartu Maarja Kooli õpilastele ja lasteaia koolieelikutele võimalust osaleda jõukohastes loodusharidusprogrammides. Õppekäigud on suunatud praktilisele loodustunnetusele, looduses ja loodusvaradega seotud keskkondades viibimise oksustele, toimetuleku- ja hoolduskooli õpilaste elutervete seoste loomisele enda ja maailma vahel.


Tulemused


Õpilaste parem arusaam loodusest ja selle toimimisest


Maksumus


1 800 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Kekskonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskonnateadlikuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Maarja Kool

PartneridJuht


Jaanus Rooba

Algus- ja lõpptähtaeg


21.09.2022 - 21.06.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord